NEWS & ACTIVITIES

Home >> NEWS & ACTIVITIES >> DETAIL75
NEWS & ACTIVITIES
เตรียมพบกับสุดยอดงานแสดงสินค้าชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและการจับคู่ธุุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ที่จัดโดยบีโอไองานซับคอน ไทยแลนด์ และ อินเตอร์แมค เอ็มทีเอ 2019 ระหว่างวันที่ 8-11 พฤษภาคมนี้ ที่ไบเทค บางนารวมสุดยอดเทคโนโลยีที่จะยกระดับผู้ประกอบการไทยในสายอุตสาหกรรมการผลิตให้พัฒนายิ่งขึ้น พร้อมกับโอกาสทางธุรกิจที่จะได้พบผู้ซื้อรายใหญ่ภายในงานแล้วพบกันที่บูธ สมาคมเครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย TARA นะครับ
13/05/2019

© 2018 TA ROBOT CO.,LTD. All Rights Reserved.